Resumé från årsmöte med Naturskyddsföreningen i Nybro den 20 mars på Café Mosebacke

Mötet inleddes med välsmakande förtäring. Sedan fick deltagarna höra Henrik Andersson, enhetschef vid Länsstyrelsen. Han berättade med bilder och diagram om vattensituationen i Kalmar län. Han visade på nutida och framtida problem med vattenbalansen. Emån och Ljungbyån berördes speciellt. Ordföranden Agne Johansson tackade med en orkidé och P-O Wångmar överlämnade Jubileumsnålen.

Därefter leddes årsmötesförhandlingarna av Christine Karlsson. Styrelsen omvaldes i sin helhet, med Agne Johansson som ordförande och P-O Wångmar som sekr. och kassör, Christine Karlsson, som vice ordf. Övriga i styrelsen är Kenneth Jonsson, Kjell Kullander och Nils Elgqvist. Styrelsesuppleanter är Elisabeth Lindblad, Alf Kjellgren, Ingrid von Brandt och Jörgen Karlsson. Revisorer är Kurt Hansson och Ulf Edberg, med Inga-Lisa Sjögren och Jan Edberg som ersättare. Valberedning är Inga-Britt Wångmar och Lars Karlsson.

Agne Johansson föredrog verksamhetsberättelsen som visade att föreningen hade haft ett aktivt år. Han presenterade också programmet för Naturskyddsföreningens länsstämma i Kastlösa den 28 april. Vidare redogjorde han för Viltförvaltningsdelegationens arbete. Nils Elgqvist visade hur han hade upptäckt 14 nya tjäderspelplatser med hjälp av bilder från luften med efterföljande kontroll på marken.

Årsmöte 2019

När: Onsdagen den 20 mars kl. 18.30
Var: Café Mosebacke, Pingstkyrkan, Nybro.

Program: Henrik Karlsson, Länsstyrelsen, berättar med bilder om ”Vattnet i landskapet”.

Årsmötesförhandlingar – Val av mötesfunktionärer, verksamhetsberättelse, revision, ansvarsfrihet, val av styrelse, revisorer och valberedning samt antagande av nya normalstadgar.

Föreningen bjuder på räksmörgås, dricka och kaffe med kaka.

Medlemsinformation

Vi är 276 medlemmar i Nybro kommun, en ökning med 5. På Riksföreningens uppdrag sände vi in en sammanställning av yttranden om den stora kraftledningen till Energimarknadsinspektionen.

Nils Elgqvist i vår styrelse har med nya metoder funnit ytterligare tio tjäderspelplatser i Nybro och Uppvidinge kommuner. Sommaren 2018 var, som alla märkte ,varm och vattenfattig. Flera aktiviteter i detta medlemsblad handlar därför om vatten.

KLASSISKA UTFLYKTER som ordnas av Nybro-Emmaboda Fågelklubb och som vi är tacksamma att vi får vara med på:
UGGLEKVÄLL torsdag den 4 april. Samling vid Mekonomen i Nybro kl. 19.30. Slut före kl. 24.00. Ingen föranmälan. Ledare Ulf Edberg.

FÅGELSKÅDNINGENSDAG söndag den 12 maj. Som vanligt besöks Linneasjön och Maden. Samling vid Simhallens parkering kl. 9.00. Åter ca 11.00. Ingen föranmälan.

VÅR EGEN UTFLYKT onsdagen den 24 april kl. 18.00 samlas vi med Christine Karlsson och Kjell Kullander som ledare vid Nybro OK:s grillplats i Svartbäcksmåla. Vi upplever en kväll i naturen och diskuterar angelägna miljöfrågor. Samling för samåkning vid Kulturhuset (Folkets hus) kl. 17.45. Ta med dryck. Föreningen bjuder på korv med bröd.

Vi rekommenderar också Miljökvällen som Nybro kommun och Södra skogsägarna arrangerar med temat Skogens vatten onsdagen den 27 mars kl. 18.00-21.00 på Kulturhuset Kristallen. Medverkande är Lennart Henrikson, Bo Nyman, Olof Persson och Renate Foks.

Ta gärna med vänner och bekanta till våra utflykter!

Föredrag med Claes Siöstedt

Vi har blivit inbjudna av Naturskyddsföreningen i Torsås att delta på ett föredrag med Claes Siöstedt från Västervik som bland annat har skrivit boken ”Vart tog du vägen, drottning Kerstis kråka”. Föredraget handlar om funderingar kring fågellivets dynamik och landskapets förändringar i Sverige. Föredraget är söndagen den 24 februari 2019 kl. 15.00 på Torsgatan 11 i Torsås. Anmälan sker senast den 22 februari till Kerstin O på tfn. 0702-916917.

Höstutflykt till Persmåla

Många intresserade kom till Agne Johanssons gårdsplan när Naturskyddsföreningen i Nybro hade höstutflykt i Persmåla.
Det blev en lång promenad längs skogs- och byvägar, över stenmurar och betesmarker. Agne berättade om hur markerna hade ändrats under hans livstid. Åkrar har blivit skog, vilket stenmurar vittnade om. Agne visade också hur älgarna har skadat ung tallskog. I början av september var det gott om svamp efter regnet, men nu var det mest röda flugsvampar som hade klarat torkan.

Deltagarna fick också träffa Anders Erlandsson på hans gård Persmåla 430, som berättade om solcellerna som han hade monterat på sitt ladugårdstak. De ger gården ungefär lika mycket ström som årsbehovet. Han har också prövat att odla energigräset rörflen på en åker.

Information och aktiviteter hösten 2018

Vi fick en ovanligt torr sommar utan blåbär och lingon, men nu en fin svamphöst. En artikel i vår medlemstidskrift, Sveriges Natur, nummer 4 handlar om blåbären och hur granskogsbruket hotar dem. Nils Elgqvist i vår styrelse har hittat fler tjäderspelsplatser norr om Nybro. Blåbärsriset är mycket viktigt för tjädern menar Nils. På uppdrag från Naturskyddsföreningen centralt har vi i vår krets skrivit ett yttrande till Energimarknadsinspektionen om den planerade stora kraftledningen förbi Nybro. Med många argument förordade vi än en gång markkabel i stället för luftledning. Vi är ca 256 medlemmar i Nybro kommun! Hoppas Du vill fortsätta vara med!

Söndagen den 30 september kl. 15.00 samlas vi på Agne Johanssons gårdsplan, strax öster om fyrvägskorsningen i mitten av Persmåla. Vi går en runda i hagmarkerna, upplever höstnaturen, kanske hittar vi någon svamp. Tid och sträcka avpassas efter väderleken. Ta med fika! Ingen anmälan i förväg.

Lördagen den 20 oktober kl. 06.00 kan vi följa med på Fågelklubbens klassiska exkursion till Ottenby för att se höststräcket i vecka 42, med många fåglar och skådare. Ledare är Torgny Berntsson, 070-53 50 864. Anmälan senast den 18 oktober. Fågelklubben åker alltid från Preem.

Lördagen den 17 november kl. 06.30 åker Fågelklubben till Åsnen. Åter på eftermiddagen Ledare är även här Torgny Berntsson, se ovan. Anmälan senast den 15 november

Välkomna! Ta gärna med vänner och bekanta!