Medlemsinformation

Länsstyrelsen har beviljat Nybro kommun 1,7 miljoner kr för att återställa vattenspegeln i Hökasjön. Glädjande! Här rastade sångsvanar fram till 1970-talet. En officiell mätning visar att Nybro centralort är den grönaste tätorten i Kalmar län. Man har mätt ytan av parker, skog och gräsmark och ställt det i relation till antalet invånare. Låt oss vara […]

Läs mer