Kontakta oss

Styrelsen:
Ordförande Agne Johansson 0481-10924 eller helges.glassliperi@telia.com
Sekreterare och kassör Per-Olof Wångmar 0481-13202 eller perolof.wangmar@telia.com
Vice ordförande Christine Karlsson 0481-15870
Kenneth Jonsson 070-6963150 eller elisabet.nybro@gmail.com
Kjell Kullander 076-986875
Nils Elgqvist 070-9543884
Jörgen Karlsson 0481-12106