Aktiviteter med Ölandskretsen

Skådarskolans Gökotta – lördag den 18 maj kl. 09.00 -11.00. Samling på Södra Lundparkeringen i Ottenby Naturreservat. Familjeaktivitet, samarrangemang med Naturum Ottenby. Info: Liselotte Wetterstrand Waldenström, 0730-582377, liselotte.w.w@gmail.com. Biologiska mångfaldens dag – onsdag den 22 maj på eftermiddagen Troligen Station Linné och Ölands folkhögskola. Se mer på Station Linnés hemsida Info: Pav Johnsson 070-5178980 eller pav.johnsson@olandsfolkhogskola.se Naturafton – […]

Läs mer