Skrivelse till Samhällsbyggnadsnämnden i Nybro kommun – Klimatsmarta Nybro

Nyligen offentliggjordes den rapport från FN:s klimatpanel, IPCC, som många har väntat på. Denna rapport visar att alla, både privatpersoner och myndigheter, måste göra insatser för att hindra en klimatkatastrof. Naturskyddsföreningen i Nybro vill härmed föra fram synpunkter på vad vi anser att Nybro kommun bör vidta för åtgärder: Se byar och småorter utanför stadskärnan […]

Läs mer

Resumé från årsmöte den 11 augusti i Ruskemåla skola

Coronapandemin har senarelagt mötet. Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. Agne Johansson omvaldes som ordförande. Till styrelseledamöter omvaldes även Per-Olof Wångmar (kassör), Christine Karlsson, Kenneth Jonsson, Kjell Kullander och Nils Elgqvist. Till styrelsesuppleanter omvaldes Elisabeth Lindblad, Alf Kjellgren, Jörgen Karlsson, Ingrid von Brandt och Urban Eliasson. Erik Wångmar och Lars Karlsson omvaldes till […]

Läs mer