Skrivelse till Samhällsbyggnadsnämnden i Nybro kommun – Klimatsmarta Nybro

Nyligen offentliggjordes den rapport från FN:s klimatpanel, IPCC, som många har väntat på. Denna rapport visar att alla, både privatpersoner och myndigheter, måste göra insatser för att hindra en klimatkatastrof. Naturskyddsföreningen i Nybro vill härmed föra fram synpunkter på vad vi anser att Nybro kommun bör vidta för åtgärder:

Se byar och småorter utanför stadskärnan som en resurs, detta för att fler och fler kanske kan och vill arbeta hemifrån under vissa tider i veckan och vill ha en högre livskvalité. Utveckla service och kommunikationer för dessa, med nytänkande och kreativa lösningar. Installering av luftkonditionering i samtliga äldreboenden och demensboenden med tanke på framtida varmare somrar. Dagvattenledningar ska vara dimensionerade för framtida förväntade skyfall. Bevarande av naturområden i stadskärnan med tanke på den mentala hälsan för de boende. Vi vänder oss starkt emot den koncentration och förtätning av bostadsbyggandet som är en huvudtanke i ”Fördjupad översiktsplan för Nybro stad 2040”. Bevara Gröna lungan!

Installation av solceller på NBAB-fastigheter som lämpar sig för det och naturligtvis på om och nybyggnader i kommunens regi. Förenkla för mikrosolelsproducenter och ge nyetableringar stöd och rådgivning, samt ge en ordentlig prisreducering på nätkostnaderna för dessa producenter. Installation av snabbladdare för elbilar i centrala Nybro och Alsterbro. Målsättning att alla kommunala bolag ska bli fossilneutrala till 2025. Fossilfria bilar, till exempel elbilar, i all kommunal verksamhet. I alla beslut och satsningar måste klimatfrågan vara första punkten att hålla sig till. Konkret reduktionsplan för koldioxidutsläpp för all verksamhet i kommunen, industri, transporter, boende, och detta ska planläggas och redovisas för varje år.

Styrelsen Naturskyddsföreningen i Nybro

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.