Naturskyddsföreningen på vårutflykter

Naturskyddsföreningen i Nybro har gjort ett studiebesök hos Björn Kindberg i Överstatorp, S:t Sigfrid. Efter att ha förvärvat mark utanför sin entreprenadrörelse började Kindberg för nio år sedan att gräva i den tidigare maden nära S:t Sigfridsån. Därmed skapades en ny sjö som han kallade Björnsjön. Där finns nu en ö, stockhus med grill, en […]

Läs mer

Yttrande till Energimarknadsinspektionen

Yttrande till Energimarknadsinspektionen angående Svenska kraftnäts (SKV) ansökan om 420 kV luftledning Ekhyddan-Nybro-Hemsjö Naturskyddsföreningen anser att kraftledningar måste byggas med marksnål teknik som innebär så små konflikter som möjligt med bebyggelse och natur- och kulturvärden. Det innebär i det här fallet markkabel. När SKV i ansökan talar om nackdelarna med markkabel, särskilt kostnaderna, stämmer deras […]

Läs mer