Yttrande till Energimarknadsinspektionen

Yttrande till Energimarknadsinspektionen angående Svenska kraftnäts (SKV) ansökan om 420 kV luftledning Ekhyddan-Nybro-Hemsjö

Naturskyddsföreningen anser att kraftledningar måste byggas med marksnål teknik som innebär så små konflikter som möjligt med bebyggelse och natur- och kulturvärden. Det innebär i det här fallet markkabel. När SKV i ansökan talar om nackdelarna med markkabel, särskilt kostnaderna, stämmer deras påståenden dåligt överens med att de framhåller att den lika långa sydvästlänken ska byggas betydligt billigare, trots jordkabel. Ska man följa försiktighetsprincipen är det bäst för människor, djur och miljö med nedgrävd ledning. Både befintliga och planerade vattenskyddsområden berörs av den planerade ledningen. Här redovisar SKV inte hur man tänker upprätthålla skyddsföreskrifterna. Beskrivning av biotoper och Natura 2000-områden längs ledningen i Blekinge saknas. I SKV:s MKB framgår inte hur rödlistade och hotade arter ska skyddas. Detta förvånar inte, då den NVI (Naturvärdesinventering) som gjorts är undermålig.

Kretsloppsanpassningen minskar då stora skogsarealer tas ur aktivt bruk i en bred luftledningsgata. Markägare förlorar stora belopp utan rimlig ersättning när man bygger luftledningar. En markkabel klarar sig bättre mot stormar, kraftig nederbörd och sabotage. Riksdagen har lagt ansvaret för den fysiska planeringen på kommunerna. Dessas avståndstagande från ny luftledning måste därför tillmätas stor vikt. Sammantaget skulle den planerade luftledningen i hög grad inverka på natur och mänskligt liv längs den 20 mil långa sträckan.

Naturskyddsföreningen i Nybro

Kommentera

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.