Medlemsinformation våren 2022

Vi hoppas att Du fortsätter som medlem. Tidskriften Sveriges natur ger många insikter och inspirationer. Vår ordförande Agne Johansson var på Länsförbundets Strategimöte i Högsby den 19 februari. Av styrelseledamöterna fortsätter Nils Elgqvist sina tjäderstudier i norra delen av kommunen. Styrelsen har skrivit till Samhällsbyggnadsnämnden och föreslagit åtgärder i kommunen med rubriken Klimatsmarta Nybro. Det […]

Läs mer