Resumé från årsmöte den 20 april i Ruskemåla skola

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. Agne Johansson omvaldes som ordförande. Till styrelseledamöter omvaldes även Per-Olof Wångmar (kassör), Christine Karlsson, Kenneth Jonsson, Kjell Kullander och Nils Elgqvist. Till styrelsesuppleanter omvaldes Elisabeth Lindblad, Alf Kjellgren, Jörgen Karlsson, Ingrid von Brandt och Urban Eliasson. Erik Wångmar och Lars Karlsson omvaldes till valberedningen.

Ingen föreslogs till ledamot i Länsförbundets styrelse. Agne rapporterade om Länsförbundets Strategimöte i Högsby 19 februari. Agne avtackade Christine Karlsson med en servettgåva. Agne hade ordnat välsmakande fika, med kaffe, tillagat av Alf Kjellgren. Under fikastunden blev det diskussion om miljöfrågor.

Medlemsinformation våren 2022

Vi hoppas att Du fortsätter som medlem. Tidskriften Sveriges natur ger många insikter och inspirationer. Vår ordförande Agne Johansson var på Länsförbundets Strategimöte i Högsby den 19 februari. Av styrelseledamöterna fortsätter Nils Elgqvist sina tjäderstudier i norra delen av kommunen. Styrelsen har skrivit till Samhällsbyggnadsnämnden och föreslagit åtgärder i kommunen med rubriken Klimatsmarta Nybro. Det blev ett positivt svar och uppmärksamhet i Barometern. Kenneth Jonsson med medhjälpare har även i år varit aktiva i naturvårdsarbetet. Kenneth är diskussionspartner till Länsstyrelsens naturvårdstjänstemän. Han har under förra året avslutat sina projekt Våtmarker längs Alsterån och Sumpmarker längs Alsterån.

ÅRSMÖTE

  • Onsdagen den 20 april kl. 18.00 i Ruskemåla skola. Vi bjuder på enkel fika. Traditionella årsmötesförhandlingar därefter beskriver Kenneth Jonsson sina projekt Våtmarker och Sumpmarker längs Alsterån.

AKTIVITETER

  • Vi rekommenderar Nybro-Emmaboda Fågelklubbs aktivitet söndagen den 8 maj kl. 9.00-11.00 i Linneasjöområdet med mångkunnige Ulf Edberg som ledare. Detta är ett arrangemang under rubriken Fågelskådningens dag. Ingen föranmälan krävs.
  • Onsdagen den 17 augusti kl. 18.00  samlas vi för miljökväll med Christine Karlsson och Kjell Kullander vid Nybro OK:s grillplats i Svartbäcksmåla. Vi upplever en kväll i naturen och diskuterar Energi och miljö. Kjell inleder. Ta med eget fika. Väl mött!

Skrivelse till Samhällsbyggnadsnämnden i Nybro kommun – Klimatsmarta Nybro

Nyligen offentliggjordes den rapport från FN:s klimatpanel, IPCC, som många har väntat på. Denna rapport visar att alla, både privatpersoner och myndigheter, måste göra insatser för att hindra en klimatkatastrof. Naturskyddsföreningen i Nybro vill härmed föra fram synpunkter på vad vi anser att Nybro kommun bör vidta för åtgärder:

Se byar och småorter utanför stadskärnan som en resurs, detta för att fler och fler kanske kan och vill arbeta hemifrån under vissa tider i veckan och vill ha en högre livskvalité. Utveckla service och kommunikationer för dessa, med nytänkande och kreativa lösningar. Installering av luftkonditionering i samtliga äldreboenden och demensboenden med tanke på framtida varmare somrar. Dagvattenledningar ska vara dimensionerade för framtida förväntade skyfall. Bevarande av naturområden i stadskärnan med tanke på den mentala hälsan för de boende. Vi vänder oss starkt emot den koncentration och förtätning av bostadsbyggandet som är en huvudtanke i ”Fördjupad översiktsplan för Nybro stad 2040”. Bevara Gröna lungan!

Installation av solceller på NBAB-fastigheter som lämpar sig för det och naturligtvis på om och nybyggnader i kommunens regi. Förenkla för mikrosolelsproducenter och ge nyetableringar stöd och rådgivning, samt ge en ordentlig prisreducering på nätkostnaderna för dessa producenter. Installation av snabbladdare för elbilar i centrala Nybro och Alsterbro. Målsättning att alla kommunala bolag ska bli fossilneutrala till 2025. Fossilfria bilar, till exempel elbilar, i all kommunal verksamhet. I alla beslut och satsningar måste klimatfrågan vara första punkten att hålla sig till. Konkret reduktionsplan för koldioxidutsläpp för all verksamhet i kommunen, industri, transporter, boende, och detta ska planläggas och redovisas för varje år.

Styrelsen Naturskyddsföreningen i Nybro

Resumé från årsmöte den 11 augusti i Ruskemåla skola

Coronapandemin har senarelagt mötet. Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. Agne Johansson omvaldes som ordförande. Till styrelseledamöter omvaldes även Per-Olof Wångmar (kassör), Christine Karlsson, Kenneth Jonsson, Kjell Kullander och Nils Elgqvist. Till styrelsesuppleanter omvaldes Elisabeth Lindblad, Alf Kjellgren, Jörgen Karlsson, Ingrid von Brandt och Urban Eliasson. Erik Wångmar och Lars Karlsson omvaldes till valberedningen. Agne Johansson omvaldes till ledamot i Länsförbundets styrelse, med Kjell Kullander som ersättare.

Kenneth Jonsson beskrev sitt LONA-projekt (lokala naturvårdssatsningar), utfört tillsammans med Per Jiborn och Staffan Muller. Drönare gav bra bilder. Det blir fortsättning nästa år, med sökande efter sumpskogar. Nils berättade om årets tjäderspelsstudier. Tre spel har studerats. Många var med och hjälpte till att räkna vid fåglarnas ankomst.  Agne lyfte avslutningsvis fram kommunens bristande hantering av barkborreskadorna.

Medlemsinformation

Vår förenings verksamhet har hittills under året av kända skäl gått på sparlåga. Vi hoppas att Du fortsätter som medlem. Enbart tidskriften Sveriges natur ger valuta för medlemsavgiften. Nils Elgqvist och Kenneth Jonsson med medhjälpare har även i år varit aktiva i naturvårdsarbetet. De berättar om det på vårt senarelagda årsmöte.

ÅRSMÖTE

Onsdagen den 11 augusti kl. 18.00 i Ruskemåla skola där är det gott om utrymme. Ta med något att äta.

Efter traditionella årsmötesförhandlingar så berättar Nils Elgqvist om årets tjäderspelsstudier. Kenneth Jonsson beskriver sitt projekt Våtmarker längs Alsterån.

MILJÖKVÄLL

Onsdagen den 1 september kl. 18.00 samlas vi med Christine Karlsson och Kjell Kullander vid Nybro OK:s grillplats i Svartbäcksmåla. Vi upplever en kväll i naturen och diskuterar Miljövårdsfrågor.

Ta med eget fika!

Vi ses hälsar Styrelsen

Årsmöte 2021

Vid den här tiden på året brukar vi ha vårt årsmöte i Café Mosebacke. På grund av Covid-19 blir det annorlunda även detta år. Vi skjuter på årsmötet tills fler har hunnit vaccinera sig. Det kan säkert dröja till i sommar. Kanske är det bäst att ha mötet utomhus.

Vi avstår även från vårt vårprogram.

Medlemmar i Fågelklubben har coronasäkrade utflykter som vi rekommenderar.

Styrelsen skickar ut ett informationsbrev med kallelse till årsmötet och förhoppningsvis också ett höstprogram.

Håll ut så ses vi framöver!

Årsmöte 2020

När: Onsdagen den 7 oktober kl. 18.00.

Var: Ruskemåla skola

Program: Sedvanliga mötesförhandlingar. På grund av rådande pandemi blir det inte någon förtäring. För att vi ska ha kontroll på antalet närvarande i lokalen önskar vi att ni anmäler er till Agne på tfn. 10924 eller helges.glassliperi@telia.com eller till P-O. Wångmar på tfn. 13202.

Välkomna hälsar Styrelsen

Medlemsinformation

Länsstyrelsen har beviljat Nybro kommun 1,7 miljoner kr för att återställa vattenspegeln i Hökasjön. Glädjande! Här rastade sångsvanar fram till 1970-talet. En officiell mätning visar att Nybro centralort är den grönaste tätorten i Kalmar län. Man har mätt ytan av parker, skog och gräsmark och ställt det i relation till antalet invånare. Låt oss vara rädda om tätplaceringen och inte bygga för tätt!

KLASSISKA UTFLYKTER som ordnas av Nybro-Emmaboda Fågelklubb och som vi är tacksamma att vi får vara med på:

  • UGGLEKVÄLL måndag den 6 april. Samling vid Fågelvägen i Nybro kl. 19.30. Ingen föranmälan. Ledare Ulf Edberg telefon 0481-15923.
  • FÅGELSKÅDNINGENS DAG söndag den 10 maj. För 18:e året besöks Linnéasjön och Maden. Samling vid Simhallens parkering kl. 09.00. Åter ca 11.00. Ledare Ulf Edberg. Ingen föranmälan.

Svartbäcksmåla. Foto: Lena Arén, Sven Gunnvall

  • VÅR EGEN UTFLYKT onsdagen den 22 april kl. 18.00 samlas vi med Christine Karlsson och Kjell Kullander som ledare vid Nybro OK:s grillplats i Svartbäcksmåla. Vi upplever en kväll i naturen och diskuterar miljö och energi. Samling för samåkning vid Kulturhuset (Folkets hus) kl. 17.45. Ta med dryck. Föreningen bjuder på korv med bröd.

Medlemsinformation och höstaktiviteter

Vi är nu cirka 260 medlemmar i Nybro kommun och nästan 250 000 i Sverige. Vi hoppas att du vill fortsätta vara med. Naturskyddsföreningen är en viktig opinionsbildare för miljön.

Svenska Kraftnät fick nyligen nej från Energimarknadsinspektionen till sin ansökan om den 20 mil långa luftledningen Oskarshamn-Nybro-Hemsjö. På Riksföreningens uppdrag skrev vi i Naturskyddsföreningen i Nybro en kritisk granskning av Svenska Kraftnäts ansökan. Det gjorde också kommuner, markägare, Södra och LRF. Nu kommer ärendet att avgöras av regeringen. Vi hoppas att Svenska Kraftnät får göra stora ändringar i sin planering.

Exkursion till Ottenby lördagen den 19 oktober kl. 07.00

Vi har möjlighet att följa med på Fågelklubbens klassiska exkursion till Ottenby, för att se höststräcket i vecka 42, med många fåglar och skådare. Ledare är Torgny Berntsson, 070-53 50 864. Anmälan senast den 17 oktober. Fågelklubben åker alltid från Fågelvägen!

Nationalpark Åsnen. Fotograf: Gunilla Lindbladh

Utflykt till Åsnen lördagen den 16 november kl. 06.30

Vi har även möjlighet att följa med Fågelklubben till Åsnen. Havsörn och skrakflockar hoppas man på. Åter eftermiddag. Ledare är även här Torgny Berntsson, se ovan. Anmälan senast den 14 november.

Välkomna! Ta gärna med vänner och bekanta.

Aktiviteter med Ölandskretsen

Skådarskolans Gökotta – lördag den 18 maj kl. 09.00 -11.00.

Samling på Södra Lundparkeringen i Ottenby Naturreservat. Familjeaktivitet, samarrangemang med Naturum Ottenby. Info: Liselotte Wetterstrand Waldenström, 0730-582377, liselotte.w.w@gmail.com.

Biologiska mångfaldens dag – onsdag den 22 maj på eftermiddagen

Troligen Station Linné och Ölands folkhögskola. Se mer på Station Linnés hemsida Info: Pav Johnsson 070-5178980 eller pav.johnsson@olandsfolkhogskola.se

Naturafton – onsdag den 5 juni kl. 18.00 till ca 20.30

Gråborgs by. Vandringar i Gråborgs ängar med Pav Johnsson och Börje Ekstam. Fika kommer att finnas. Årets Ölandsfotograf presenteras. Tipspromenad börjar kl. 18.00. Info: Liselotte Wetterstrand Waldenström, se ovan.

Vilda blommornas dag – söndag den 16 juni kl. 10.00

Vickleby, samling vid P-platsen övre vägen från kyrkan. Samarrangemang med Ölands Botaniska Förening. Info: Åsa Bodenmalm 0485-34876 eller asa@jpfagelvind.se.