Aktiviteter med Ölandskretsen

Skådarskolans Gökotta – lördag den 18 maj kl. 09.00 -11.00.

Samling på Södra Lundparkeringen i Ottenby Naturreservat. Familjeaktivitet, samarrangemang med Naturum Ottenby. Info: Liselotte Wetterstrand Waldenström, 0730-582377, liselotte.w.w@gmail.com.

Biologiska mångfaldens dag – onsdag den 22 maj på eftermiddagen

Troligen Station Linné och Ölands folkhögskola. Se mer på Station Linnés hemsida Info: Pav Johnsson 070-5178980 eller pav.johnsson@olandsfolkhogskola.se

Naturafton – onsdag den 5 juni kl. 18.00 till ca 20.30

Gråborgs by. Vandringar i Gråborgs ängar med Pav Johnsson och Börje Ekstam. Fika kommer att finnas. Årets Ölandsfotograf presenteras. Tipspromenad börjar kl. 18.00. Info: Liselotte Wetterstrand Waldenström, se ovan.

Vilda blommornas dag – söndag den 16 juni kl. 10.00

Vickleby, samling vid P-platsen övre vägen från kyrkan. Samarrangemang med Ölands Botaniska Förening. Info: Åsa Bodenmalm 0485-34876 eller asa@jpfagelvind.se.

Resumé från årsmöte med Naturskyddsföreningen i Nybro den 20 mars på Café Mosebacke

Mötet inleddes med välsmakande förtäring. Sedan fick deltagarna höra Henrik Andersson, enhetschef vid Länsstyrelsen. Han berättade med bilder och diagram om vattensituationen i Kalmar län. Han visade på nutida och framtida problem med vattenbalansen. Emån och Ljungbyån berördes speciellt. Ordföranden Agne Johansson tackade med en orkidé och P-O Wångmar överlämnade Jubileumsnålen.

Därefter leddes årsmötesförhandlingarna av Christine Karlsson. Styrelsen omvaldes i sin helhet, med Agne Johansson som ordförande och P-O Wångmar som sekr. och kassör, Christine Karlsson, som vice ordf. Övriga i styrelsen är Kenneth Jonsson, Kjell Kullander och Nils Elgqvist. Styrelsesuppleanter är Elisabeth Lindblad, Alf Kjellgren, Ingrid von Brandt och Jörgen Karlsson. Revisorer är Kurt Hansson och Ulf Edberg, med Inga-Lisa Sjögren och Jan Edberg som ersättare. Valberedning är Inga-Britt Wångmar och Lars Karlsson.

Agne Johansson föredrog verksamhetsberättelsen som visade att föreningen hade haft ett aktivt år. Han presenterade också programmet för Naturskyddsföreningens länsstämma i Kastlösa den 28 april. Vidare redogjorde han för Viltförvaltningsdelegationens arbete. Nils Elgqvist visade hur han hade upptäckt 14 nya tjäderspelplatser med hjälp av bilder från luften med efterföljande kontroll på marken.

Årsmöte 2019

När: Onsdagen den 20 mars kl. 18.30
Var: Café Mosebacke, Pingstkyrkan, Nybro.

Program: Henrik Karlsson, Länsstyrelsen, berättar med bilder om ”Vattnet i landskapet”.

Årsmötesförhandlingar – Val av mötesfunktionärer, verksamhetsberättelse, revision, ansvarsfrihet, val av styrelse, revisorer och valberedning samt antagande av nya normalstadgar.

Föreningen bjuder på räksmörgås, dricka och kaffe med kaka.

Medlemsinformation

Vi är 276 medlemmar i Nybro kommun, en ökning med 5. På Riksföreningens uppdrag sände vi in en sammanställning av yttranden om den stora kraftledningen till Energimarknadsinspektionen.

Nils Elgqvist i vår styrelse har med nya metoder funnit ytterligare tio tjäderspelplatser i Nybro och Uppvidinge kommuner. Sommaren 2018 var, som alla märkte ,varm och vattenfattig. Flera aktiviteter i detta medlemsblad handlar därför om vatten.

KLASSISKA UTFLYKTER som ordnas av Nybro-Emmaboda Fågelklubb och som vi är tacksamma att vi får vara med på:
UGGLEKVÄLL torsdag den 4 april. Samling vid Mekonomen i Nybro kl. 19.30. Slut före kl. 24.00. Ingen föranmälan. Ledare Ulf Edberg.

FÅGELSKÅDNINGENSDAG söndag den 12 maj. Som vanligt besöks Linneasjön och Maden. Samling vid Simhallens parkering kl. 9.00. Åter ca 11.00. Ingen föranmälan.

VÅR EGEN UTFLYKT onsdagen den 24 april kl. 18.00 samlas vi med Christine Karlsson och Kjell Kullander som ledare vid Nybro OK:s grillplats i Svartbäcksmåla. Vi upplever en kväll i naturen och diskuterar angelägna miljöfrågor. Samling för samåkning vid Kulturhuset (Folkets hus) kl. 17.45. Ta med dryck. Föreningen bjuder på korv med bröd.

Vi rekommenderar också Miljökvällen som Nybro kommun och Södra skogsägarna arrangerar med temat Skogens vatten onsdagen den 27 mars kl. 18.00-21.00 på Kulturhuset Kristallen. Medverkande är Lennart Henrikson, Bo Nyman, Olof Persson och Renate Foks.

Ta gärna med vänner och bekanta till våra utflykter!

Föredrag med Claes Siöstedt

Vi har blivit inbjudna av Naturskyddsföreningen i Torsås att delta på ett föredrag med Claes Siöstedt från Västervik som bland annat har skrivit boken ”Vart tog du vägen, drottning Kerstis kråka”. Föredraget handlar om funderingar kring fågellivets dynamik och landskapets förändringar i Sverige. Föredraget är söndagen den 24 februari 2019 kl. 15.00 på Torsgatan 11 i Torsås. Anmälan sker senast den 22 februari till Kerstin O på tfn. 0702-916917.

Höstutflykt till Persmåla

Många intresserade kom till Agne Johanssons gårdsplan när Naturskyddsföreningen i Nybro hade höstutflykt i Persmåla.
Det blev en lång promenad längs skogs- och byvägar, över stenmurar och betesmarker. Agne berättade om hur markerna hade ändrats under hans livstid. Åkrar har blivit skog, vilket stenmurar vittnade om. Agne visade också hur älgarna har skadat ung tallskog. I början av september var det gott om svamp efter regnet, men nu var det mest röda flugsvampar som hade klarat torkan.

Deltagarna fick också träffa Anders Erlandsson på hans gård Persmåla 430, som berättade om solcellerna som han hade monterat på sitt ladugårdstak. De ger gården ungefär lika mycket ström som årsbehovet. Han har också prövat att odla energigräset rörflen på en åker.