Årsmöte 2020

När: Onsdagen den 7 oktober kl. 18.00.

Var: Ruskemåla skola

Program: Sedvanliga mötesförhandlingar. På grund av rådande pandemi blir det inte någon förtäring. För att vi ska ha kontroll på antalet närvarande i lokalen önskar vi att ni anmäler er till Agne på tfn. 10924 eller helges.glassliperi@telia.com eller till P-O. Wångmar på tfn. 13202.

Välkomna hälsar Styrelsen

Medlemsinformation

Länsstyrelsen har beviljat Nybro kommun 1,7 miljoner kr för att återställa vattenspegeln i Hökasjön. Glädjande! Här rastade sångsvanar fram till 1970-talet. En officiell mätning visar att Nybro centralort är den grönaste tätorten i Kalmar län. Man har mätt ytan av parker, skog och gräsmark och ställt det i relation till antalet invånare. Låt oss vara rädda om tätplaceringen och inte bygga för tätt!

KLASSISKA UTFLYKTER som ordnas av Nybro-Emmaboda Fågelklubb och som vi är tacksamma att vi får vara med på:

  • UGGLEKVÄLL måndag den 6 april. Samling vid Fågelvägen i Nybro kl. 19.30. Ingen föranmälan. Ledare Ulf Edberg telefon 0481-15923.
  • FÅGELSKÅDNINGENS DAG söndag den 10 maj. För 18:e året besöks Linnéasjön och Maden. Samling vid Simhallens parkering kl. 09.00. Åter ca 11.00. Ledare Ulf Edberg. Ingen föranmälan.

Svartbäcksmåla. Foto: Lena Arén, Sven Gunnvall

  • VÅR EGEN UTFLYKT onsdagen den 22 april kl. 18.00 samlas vi med Christine Karlsson och Kjell Kullander som ledare vid Nybro OK:s grillplats i Svartbäcksmåla. Vi upplever en kväll i naturen och diskuterar miljö och energi. Samling för samåkning vid Kulturhuset (Folkets hus) kl. 17.45. Ta med dryck. Föreningen bjuder på korv med bröd.

Medlemsinformation och höstaktiviteter

Vi är nu cirka 260 medlemmar i Nybro kommun och nästan 250 000 i Sverige. Vi hoppas att du vill fortsätta vara med. Naturskyddsföreningen är en viktig opinionsbildare för miljön.

Svenska Kraftnät fick nyligen nej från Energimarknadsinspektionen till sin ansökan om den 20 mil långa luftledningen Oskarshamn-Nybro-Hemsjö. På Riksföreningens uppdrag skrev vi i Naturskyddsföreningen i Nybro en kritisk granskning av Svenska Kraftnäts ansökan. Det gjorde också kommuner, markägare, Södra och LRF. Nu kommer ärendet att avgöras av regeringen. Vi hoppas att Svenska Kraftnät får göra stora ändringar i sin planering.

Exkursion till Ottenby lördagen den 19 oktober kl. 07.00

Vi har möjlighet att följa med på Fågelklubbens klassiska exkursion till Ottenby, för att se höststräcket i vecka 42, med många fåglar och skådare. Ledare är Torgny Berntsson, 070-53 50 864. Anmälan senast den 17 oktober. Fågelklubben åker alltid från Fågelvägen!

Nationalpark Åsnen. Fotograf: Gunilla Lindbladh

Utflykt till Åsnen lördagen den 16 november kl. 06.30

Vi har även möjlighet att följa med Fågelklubben till Åsnen. Havsörn och skrakflockar hoppas man på. Åter eftermiddag. Ledare är även här Torgny Berntsson, se ovan. Anmälan senast den 14 november.

Välkomna! Ta gärna med vänner och bekanta.

Aktiviteter med Ölandskretsen

Skådarskolans Gökotta – lördag den 18 maj kl. 09.00 -11.00.

Samling på Södra Lundparkeringen i Ottenby Naturreservat. Familjeaktivitet, samarrangemang med Naturum Ottenby. Info: Liselotte Wetterstrand Waldenström, 0730-582377, liselotte.w.w@gmail.com.

Biologiska mångfaldens dag – onsdag den 22 maj på eftermiddagen

Troligen Station Linné och Ölands folkhögskola. Se mer på Station Linnés hemsida Info: Pav Johnsson 070-5178980 eller pav.johnsson@olandsfolkhogskola.se

Naturafton – onsdag den 5 juni kl. 18.00 till ca 20.30

Gråborgs by. Vandringar i Gråborgs ängar med Pav Johnsson och Börje Ekstam. Fika kommer att finnas. Årets Ölandsfotograf presenteras. Tipspromenad börjar kl. 18.00. Info: Liselotte Wetterstrand Waldenström, se ovan.

Vilda blommornas dag – söndag den 16 juni kl. 10.00

Vickleby, samling vid P-platsen övre vägen från kyrkan. Samarrangemang med Ölands Botaniska Förening. Info: Åsa Bodenmalm 0485-34876 eller asa@jpfagelvind.se.

Resumé från årsmöte med Naturskyddsföreningen i Nybro den 20 mars på Café Mosebacke

Mötet inleddes med välsmakande förtäring. Sedan fick deltagarna höra Henrik Andersson, enhetschef vid Länsstyrelsen. Han berättade med bilder och diagram om vattensituationen i Kalmar län. Han visade på nutida och framtida problem med vattenbalansen. Emån och Ljungbyån berördes speciellt. Ordföranden Agne Johansson tackade med en orkidé och P-O Wångmar överlämnade Jubileumsnålen.

Därefter leddes årsmötesförhandlingarna av Christine Karlsson. Styrelsen omvaldes i sin helhet, med Agne Johansson som ordförande och P-O Wångmar som sekr. och kassör, Christine Karlsson, som vice ordf. Övriga i styrelsen är Kenneth Jonsson, Kjell Kullander och Nils Elgqvist. Styrelsesuppleanter är Elisabeth Lindblad, Alf Kjellgren, Ingrid von Brandt och Jörgen Karlsson. Revisorer är Kurt Hansson och Ulf Edberg, med Inga-Lisa Sjögren och Jan Edberg som ersättare. Valberedning är Inga-Britt Wångmar och Lars Karlsson.

Agne Johansson föredrog verksamhetsberättelsen som visade att föreningen hade haft ett aktivt år. Han presenterade också programmet för Naturskyddsföreningens länsstämma i Kastlösa den 28 april. Vidare redogjorde han för Viltförvaltningsdelegationens arbete. Nils Elgqvist visade hur han hade upptäckt 14 nya tjäderspelplatser med hjälp av bilder från luften med efterföljande kontroll på marken.

Årsmöte 2019

När: Onsdagen den 20 mars kl. 18.30
Var: Café Mosebacke, Pingstkyrkan, Nybro.

Program: Henrik Karlsson, Länsstyrelsen, berättar med bilder om ”Vattnet i landskapet”.

Årsmötesförhandlingar – Val av mötesfunktionärer, verksamhetsberättelse, revision, ansvarsfrihet, val av styrelse, revisorer och valberedning samt antagande av nya normalstadgar.

Föreningen bjuder på räksmörgås, dricka och kaffe med kaka.