Resumé från årsmöte den 19 april i Ruskemåla skola

Ordföranden Agne Johansson hälsade välkommen och anbefallde en tyst minut till minne av de funktionärer och medlemmar som avlidit under året. Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs av Agne Johansson. Agne Johansson omvaldes som ordförande. Övriga styrelseledamöter som omvaldes: Kassör Per-Olof Wångmar, Christine Karlsson, Kenneth Jonsson, Kjell Kullander och Nils Elgqvist. Omvalda styrelsesuppleanter Elisabeth Lindblad, Alf Kjellgren, Ingrid […]

Läs mer