Resumé från årsmöte den 22 mars 2017 på Café Mosebacke

34 medlemmar närvarade vid mötet som inleddes med att Nils Elgqvist berättade och visade bilder om tjädern och skogsbruket. Han menade att tjädern är en gammelskogsart som också behöver mark med blåbär. Vildsvinen är ett hot mot tjäderns ägg och ungar. Elgqvist framhöll att Nybro kommun bör arbeta för att bevara den unika tjäderspelplatsen söder om Smedjevik.

Efter förtäring av räksmörgås med dryck och kaka inleddes mötesförhandlingarna.

Till mötesordförande valdes Evy Annér och till sekreterare Per-Olof Wångmar. Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs av Agne Johansson. Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

Agne Johansson omvaldes som ordförande. Övriga omvalda styrelseledamöter: Kassör Per-Olof Wångmar, vice kassör Agne Johansson, samt Christine Karlsson, Kenneth Jonsson, Kjell Kullander  och Nils Elgqvist. Till styrelsesuppleanter omvaldes Elisabeth Lindblad, Alf Kjellgren, Jörgen Karlsson och Ingrid von Brandt.

Agne Johansson redogjorde för en skrivelse som föreningen har gett in till Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden med rubriken: Vart tog den Gröna lungan vägen? Nämnden svarade att Gröna lungan ska finnas kvar enligt Översiktsplanen, men att bostadsbristen kan kräva att man bygger på centralortens naturmark.

Därefter informerades det om aktuella naturvårdsfrågor: Vitryggsexperten Kenneth Jonsson berättade att hackspetten i fjol hade ett bra år i Mellansverige där elva ungar kom på vingarna. Christine Karlsson talade om verksamheten i föreningen Natur-och kulturguider i Glasriket.

Därefter följde en diskussion om skogsfrågor som inleddes av två representanter för Södra skogsägarna (områdeschefen Håkan Benschjöld och Bo Nyman lokal förtroendeman och skogsägare). Med väl valda bilder beskrev de skogens betydelse för vårt välstånd och hur ett naturvårds anpassat skogsbruk kan se ut, med lokala exempel. Om det senare blev det en livlig debatt där flera deltagare talade för ett skogsbruk med mindre tonvikt på gran och mer av blandskog, gammelskog och biologisk mångfald. Agne Johansson avslutade debatten med att hoppas på en fortsatt dialog vid ett senare tillfälle.

Agne Johansson och Inga-Britt Wångmar tackade till sist Evy Annér och övriga medverkande med blommor.

 

 

Årsmöte 2017

Onsdagen den 22 mars kl. 18.30 i Café Mosebacke, Pingstkyrkan i Nybro.

Program:

  • Föreningen bjuder på räksmörgås, dricka och kaffe med kaka.
  • Nils Elgqvist berättar med bilder om Tjädern. Nybro har ett unikt tjäderspel.
  • Årsmötesförhandlingar: val av mötesfunktionärer, verksamhetsberättelse, revision, eventuell ansvarsfrihet, val av styrelse, revisorer och valberedning.
  • Avslutningsvis blir det diskussion om skogsfrågor. Håkan Benschjöld, områdeschef för Södra Skogsägarna, inleder med bilder och policydeklaration. Södras kontaktman i Nybro, Bo Nyman, medverkar också.

Välkomna!

Aktiviteter våren 2017

Vi är nu 289 medlemmar i Nybro kommun.

Klassiska utflykter som ordnas av Nybro-Emmaboda Fågelklubb och som vi är tacksamma att vi får vara med på.
a) Ugglekväll torsdagen den 30 mars. Samling vid Preem i Nybro kl. 20.00. Slut före kl. 24.00. Ingen föranmälan krävs. Ledare Ulf Edberg, tel. 15923.
b) Fågelskådningens dag söndagen den 14 maj. Det är 20:e gången nu och som vanligt besöks Linneasjön och Joelskogen. Samling vid simhallens parkering kl. 09.00. Åter ca 11.00. Ingen föranmälan krävs. Ledare Ulf Edberg.

Vår egen utflykt:
Utflykt till S:t Sigfrids källa torsdagen den 13 april. Samling för samåkning vid Kulturhuset (Folkets hus) kl. 18.00. Ta med fika. Ledare är Christine Karlsson och Kjell Kullander. De kommer att berätta om geologin och källan i historien.

 

Vi rekommenderar geologen Jan Mikaelssons geologiska vandring längs Storgatan. Den kallas ”Om Nybros graniter, porfyrer och sandstenar”. Kulturguide är Christine Karlsson avseende bebyggelsen. Vandringen hålls två söndagar den 7 maj kl. 11.00-12.30 och den 21 maj kl. 15.00-16.30. Samling sker på torget. Kostnaden är 100 kr per person.

Ta gärna med vänner och bekanta på våra utflykter.

Aktiviteter hösten 2016

Vi är nu cirka 270 medlemmar i Nybro kommun. Vi fick beröm för vårt arrangemang av Naturskyddsföreningens länsstämma i Pukeberg den 24 april. Styrelsen har skrivit till kommunen och frågat: Vart tog den Gröna lungan vägen? Gröna lungan från Rismåla till Svartbäcksmåla var med i kommunens översiktsplan som antogs för ett par år sedan. Står delar av Joelskogen och Svartgölsområdet och Hagnebo på tur? Vid Qvarnaslät/Thebacken har skog avverkats för bostadsändamål. Vi anser också att naturreservatet Svartbäcksmåla exploateras för mycket.

Lördagen den 22 oktober kl. 06.00 kan vi följa med på Fågelklubbens klassiska exkursion till Ottenby för att se höststräcket i vecka 42. Ledare är Torgny Berntsson, 070-53 50 864. Anmälan senast den 20 oktober. Fågelklubben åker alltid från Preem.

ottenby

 

Onsdagen den 2 november rekommenderar vi ett besök i Prästgården Madesjö kl. 11.00–13.00. Då kommer en vandring i Smålandsnatur äga rum med Jörgen Karlsson under rubriken: ”Mellan gärsgård och stenmur”.

Lördagen den 19 november kl. 06.30 åker Fågelklubben till Åsnen med bl.a. Sirkön och Djurle myr. Åter tidig eftermiddag. Ledare är även här Torgny Berntsson. Anmälan senast den 17 november.

stenskvatta-roland-ylven

Fotograf Roland Ylven

Årsmöte 2016

Årsmötet hölls onsdagen den 23 mars på Café Mosebacke i Nybro. Föreningen bjöd bl.a. på räksmörgås. Efter årsmötet höll Nils Elgqvist välkänd fotograf och författare från Nybro ett föredrag. Årsmötet var välbesökt med cirka 25 personer. Nedan är ett par bilder från mötet.

Årsmöte 2

Årsmöte 1

Aktiviteter våren 2016

Under 2015 har vi haft god anslutning vid våra studiebesök och utflykter. Vi är nu 265 medlemmar i Nybro kommun.


Vi har årsmöte onsdagen den 23 mars kl. 18.30 i Café Mosebacke, Pingstkyrkan, Nybro. Föreningen bjuder på räksmörgås, dricka och kaffe med kaka. Därefter får vi möta Nils Elgqvist välkänd fotograf och författare från Nybro.

Vi arrangerar Länsstämman för Naturskyddsföreningen söndagen den 24 april med start kl. 9.30, Plats:Hos Oss i Pukeberg. Efter lunch exkursion vid Linneasjön.


 KLASSISKA UTFLYKTER som ordnas av Nybro-Emmaboda Fågelklubb och som vi är tacksamma att vi får vara med på:

UGGLEKVÄLL onsd. 30 mars. Samling vid Preem i Nybro kl. 20. Slut före kl. 24. Ingen föranmälan. Ledare Ulf Edberg, 15923.

FÅGELSKÅDNINGENS DAG sönd. 8 maj. Som vanligt besöks Linneasjön och Joel-skogen. Samling vid Simhallens parkering kl. 9. Åter ca 11. Ledare Ulf Edberg. Ingen föranmälan.


VÅRA EGNA UTFLYKTER:  

Onsdagen 27 april leder Christine Karlsson och Kjell Kullander en vandring runt Linneasjön . De kommer att berätta om naturen och Christine också om Brunnsepoken i Nybro. Samling vid gamla badplatsen vid Strandvägen kl. 18.

Onsdagen 11 maj utflykt till Svarvaremålens jordkula söder om Vargsmåla i Oskars socken. I höstas var vi där och besöket blev så lyckat att vi gör om det i vårtid. Nybros fotohandlare, Per-Ola Petersson, visar och berättar med entusiasm om sin jordkula, odlingslandskapet och tjärdalen. P-O Wångmar leder oss dit. Emmabodas medlemmar är också välkomna. Ta med något att äta. Samåkning från Nybro Kulturhus kl. 18 eller i Eskilsryds vägskäl kl. 18.30.

Jordkula

Fotograf Per-Ola Petersson