Resumé från årsmöte den 22 mars 2017 på Café Mosebacke

34 medlemmar närvarade vid mötet som inleddes med att Nils Elgqvist berättade och visade bilder om tjädern och skogsbruket. Han menade att tjädern är en gammelskogsart som också behöver mark med blåbär. Vildsvinen är ett hot mot tjäderns ägg och ungar. Elgqvist framhöll att Nybro kommun bör arbeta för att bevara den unika tjäderspelplatsen söder om Smedjevik.

Efter förtäring av räksmörgås med dryck och kaka inleddes mötesförhandlingarna.

Till mötesordförande valdes Evy Annér och till sekreterare Per-Olof Wångmar. Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs av Agne Johansson. Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

Agne Johansson omvaldes som ordförande. Övriga omvalda styrelseledamöter: Kassör Per-Olof Wångmar, vice kassör Agne Johansson, samt Christine Karlsson, Kenneth Jonsson, Kjell Kullander  och Nils Elgqvist. Till styrelsesuppleanter omvaldes Elisabeth Lindblad, Alf Kjellgren, Jörgen Karlsson och Ingrid von Brandt.

Agne Johansson redogjorde för en skrivelse som föreningen har gett in till Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden med rubriken: Vart tog den Gröna lungan vägen? Nämnden svarade att Gröna lungan ska finnas kvar enligt Översiktsplanen, men att bostadsbristen kan kräva att man bygger på centralortens naturmark.

Därefter informerades det om aktuella naturvårdsfrågor: Vitryggsexperten Kenneth Jonsson berättade att hackspetten i fjol hade ett bra år i Mellansverige där elva ungar kom på vingarna. Christine Karlsson talade om verksamheten i föreningen Natur-och kulturguider i Glasriket.

Därefter följde en diskussion om skogsfrågor som inleddes av två representanter för Södra skogsägarna (områdeschefen Håkan Benschjöld och Bo Nyman lokal förtroendeman och skogsägare). Med väl valda bilder beskrev de skogens betydelse för vårt välstånd och hur ett naturvårds anpassat skogsbruk kan se ut, med lokala exempel. Om det senare blev det en livlig debatt där flera deltagare talade för ett skogsbruk med mindre tonvikt på gran och mer av blandskog, gammelskog och biologisk mångfald. Agne Johansson avslutade debatten med att hoppas på en fortsatt dialog vid ett senare tillfälle.

Agne Johansson och Inga-Britt Wångmar tackade till sist Evy Annér och övriga medverkande med blommor.

 

 

Kommentera

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.