Naturskyddsföreningen har yttrat sig till Nybro kommun och Länsstyrelsen i Kalmar län angående tjädern i Nybro kommun.

Tjädern kan betraktas som en paraplyart, vilket innebär att dess bevarande anses garantera också andra arters fortlevnad. Anledningen till denna funktion är tjäderns behov av stora områden av relativt öppen mogen tallskog i en mosaik med myrstråk som överlappar habitat för ett antal signalarter. Vuxna tuppar äldre än tre år försvarar revir i anslutning till […]

Läs mer

Naturskyddsföreningen har yttrat sig till Miljöprövningsdelegationen i Kalmar län angående planerat bergtäkt i Örsjö

Föreningens representant besökte Kjell Lidberg på gården Ramsjö söndagen den 16 oktober 2017. Området som är tänkt för täkten är slutavverkat och nu bevuxen med skog sedan några år. Ett dike och ett odlingsröse finns utanför området. Sannolikt kommer inte grundvattnet påverkas. Vegetationen kommer att tas bort och placeras lämpligen som en skyddsvall mot intilliggande […]

Läs mer

Aktiviteter hösten 2017

Lördagen den 21 oktober kl. 06.00 kan vi följa med på Fågelklubbens klassiska exkursion till Ottenby för att se höststräcket i vecka 42. Ledare är Torgny Berntsson, 070-53 50 864. Anmälan senast den 19 oktober. Fågelklubben åker alltid från Preem Lördagen den 18 november kl. 06.30 åker Fågelklubben till Åsnen med bl.a. Sirkön och Bjurkärr. Åter […]

Läs mer

Medlemsinformation

Vi är nu cirka 265 medlemmar i Nybro kommun. Hoppas du vill fortsätta vara med! Styrelsen har skrivit till Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden och begärt åtgärder mot trafikförhållandena i Nybro centrum efter att biltrafiken återigen släpptes in. Många kör för fort och parkerar fel. Rund- och tomgångskörning ses ofta. Gående kan också råka illa ut då […]

Läs mer

Nytt extra erbjudande för Naturskyddsföreningens medlemmar!

Ruskemåla skola Intresse- och  bygdegårdsförening  inbjuder till att vara med på en vandring på Iåsen, där geolog Jan Mikaelsson berättar om landskapet kring Ruskemåla. Vi samlas vid Ruskemåla skola söndagen den 23 april kl. 14.oo. Vandringen är kostnadsfri, men ta med fika och egen stol. Medarrangör är  Vuxenskolan. Välkomna till en lärorik och trevlig söndagseftermiddag! […]

Läs mer

Resumé från årsmöte den 22 mars 2017 på Café Mosebacke

34 medlemmar närvarade vid mötet som inleddes med att Nils Elgqvist berättade och visade bilder om tjädern och skogsbruket. Han menade att tjädern är en gammelskogsart som också behöver mark med blåbär. Vildsvinen är ett hot mot tjäderns ägg och ungar. Elgqvist framhöll att Nybro kommun bör arbeta för att bevara den unika tjäderspelplatsen söder […]

Läs mer

Årsmöte 2017

Onsdagen den 22 mars kl. 18.30 i Café Mosebacke, Pingstkyrkan i Nybro. Program: Föreningen bjuder på räksmörgås, dricka och kaffe med kaka. Nils Elgqvist berättar med bilder om Tjädern. Nybro har ett unikt tjäderspel. Årsmötesförhandlingar: val av mötesfunktionärer, verksamhetsberättelse, revision, eventuell ansvarsfrihet, val av styrelse, revisorer och valberedning. Avslutningsvis blir det diskussion om skogsfrågor. Håkan […]

Läs mer

Aktiviteter våren 2017

Vi är nu 289 medlemmar i Nybro kommun. Klassiska utflykter som ordnas av Nybro-Emmaboda Fågelklubb och som vi är tacksamma att vi får vara med på. a) Ugglekväll torsdagen den 30 mars. Samling vid Preem i Nybro kl. 20.00. Slut före kl. 24.00. Ingen föranmälan krävs. Ledare Ulf Edberg, tel. 15923. b) Fågelskådningens dag söndagen […]

Läs mer

Aktiviteter hösten 2016

Vi är nu cirka 270 medlemmar i Nybro kommun. Vi fick beröm för vårt arrangemang av Naturskyddsföreningens länsstämma i Pukeberg den 24 april. Styrelsen har skrivit till kommunen och frågat: Vart tog den Gröna lungan vägen? Gröna lungan från Rismåla till Svartbäcksmåla var med i kommunens översiktsplan som antogs för ett par år sedan. Står […]

Läs mer

Årsmöte 2016

Årsmötet hölls onsdagen den 23 mars på Café Mosebacke i Nybro. Föreningen bjöd bl.a. på räksmörgås. Efter årsmötet höll Nils Elgqvist välkänd fotograf och författare från Nybro ett föredrag. Årsmötet var välbesökt med cirka 25 personer. Nedan är ett par bilder från mötet.

Läs mer