Naturskyddsföreningen på vårutflykter

Naturskyddsföreningen i Nybro har gjort ett studiebesök hos Björn Kindberg i Överstatorp, S:t Sigfrid. Efter att ha förvärvat mark utanför sin entreprenadrörelse började Kindberg för nio år sedan att gräva i den tidigare maden nära S:t Sigfridsån. Därmed skapades en ny sjö som han kallade Björnsjön. Där finns nu en ö, stockhus med grill, en […]

Läs mer

Yttrande till Energimarknadsinspektionen

Yttrande till Energimarknadsinspektionen angående Svenska kraftnäts (SKV) ansökan om 420 kV luftledning Ekhyddan-Nybro-Hemsjö Naturskyddsföreningen anser att kraftledningar måste byggas med marksnål teknik som innebär så små konflikter som möjligt med bebyggelse och natur- och kulturvärden. Det innebär i det här fallet markkabel. När SKV i ansökan talar om nackdelarna med markkabel, särskilt kostnaderna, stämmer deras […]

Läs mer

Resumé från årsmöte den 21 mars 2018 på Café Mosebacke

Mötet inleddes med att Johnny Häggqvist berättade om hur man överlever ute i naturen. Vatten, kolhydrater, eld och rätt klädsel var det som Häggqvist talade om att man behöver. Han visade också många exempel på den utrustning som man bör ha i nödlägen. Efter en välsmakande förtäring leddes årsmötesförhandlingarna av Christine Karlsson. Styrelsen omvaldes i […]

Läs mer

Årsmöte 2018

  ÅRSMÖTE onsdagen den 21 mars kl. 18.30 i Café Mosebacke, Pingstkyrkan, Nybro. Program: Johnny Häggqvist har vistats i många miljöer på jorden. Nu berättar han med många föremål ur sin ryggsäck, hur människor kan leva och överleva i naturen. Därefter följer sedvanliga årsmötesförhandlingar. Nils Elgqvist kommer även visa bilder och berätta om ”Nya guldkorn i […]

Läs mer

Aktiviteter våren 2018

Vi är 271 medlemmar i Nybro kommun. Lokalt har vi under förra året fått stort genomslag för vår inlaga om Storgatans trafikmiljö. Tack vare bl.a. Nils Elgqvist och Jörgen Karlsson i vår styrelse har den unika tjäderspelplatsen söder om Smedjevik skyddats genom ett 50-årigt naturvårdsavtal med den nye skogsägaren, vilket kommunen gjorde möjligt genom ett […]

Läs mer

Naturskyddsföreningen har yttrat sig till Nybro kommun och Länsstyrelsen i Kalmar län angående tjädern i Nybro kommun.

Tjädern kan betraktas som en paraplyart, vilket innebär att dess bevarande anses garantera också andra arters fortlevnad. Anledningen till denna funktion är tjäderns behov av stora områden av relativt öppen mogen tallskog i en mosaik med myrstråk som överlappar habitat för ett antal signalarter. Vuxna tuppar äldre än tre år försvarar revir i anslutning till […]

Läs mer

Naturskyddsföreningen har yttrat sig till Miljöprövningsdelegationen i Kalmar län angående planerat bergtäkt i Örsjö

Föreningens representant besökte Kjell Lidberg på gården Ramsjö söndagen den 16 oktober 2017. Området som är tänkt för täkten är slutavverkat och nu bevuxen med skog sedan några år. Ett dike och ett odlingsröse finns utanför området. Sannolikt kommer inte grundvattnet påverkas. Vegetationen kommer att tas bort och placeras lämpligen som en skyddsvall mot intilliggande […]

Läs mer

Aktiviteter hösten 2017

Lördagen den 21 oktober kl. 06.00 kan vi följa med på Fågelklubbens klassiska exkursion till Ottenby för att se höststräcket i vecka 42. Ledare är Torgny Berntsson, 070-53 50 864. Anmälan senast den 19 oktober. Fågelklubben åker alltid från Preem Lördagen den 18 november kl. 06.30 åker Fågelklubben till Åsnen med bl.a. Sirkön och Bjurkärr. Åter […]

Läs mer

Medlemsinformation

Vi är nu cirka 265 medlemmar i Nybro kommun. Hoppas du vill fortsätta vara med! Styrelsen har skrivit till Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden och begärt åtgärder mot trafikförhållandena i Nybro centrum efter att biltrafiken återigen släpptes in. Många kör för fort och parkerar fel. Rund- och tomgångskörning ses ofta. Gående kan också råka illa ut då […]

Läs mer

Nytt extra erbjudande för Naturskyddsföreningens medlemmar!

Ruskemåla skola Intresse- och  bygdegårdsförening  inbjuder till att vara med på en vandring på Iåsen, där geolog Jan Mikaelsson berättar om landskapet kring Ruskemåla. Vi samlas vid Ruskemåla skola söndagen den 23 april kl. 14.oo. Vandringen är kostnadsfri, men ta med fika och egen stol. Medarrangör är  Vuxenskolan. Välkomna till en lärorik och trevlig söndagseftermiddag! […]

Läs mer